S17 – Maestro Semi-sweet

$140.00

SKU: 80000616 類別: ,

產地: 格魯吉亞

Type: Semi-sweet sparkling wine

口感: 水蜜桃和花香味

*** 需要冷藏飲用, 最佳溫度為8~10度***

2019年 – 英國 “The World’s Finest Glass of Bubbly Awards” – 銅獎

“根據香港法律,不得在業務過程中,向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類”